Over EigenWijsheid Webservices

 

Enthousiasme

Bij EigenWijsheid wordt gewerkt vanuit enthousiasme en betrokkenheid. Enthousiasme voor de technische ontwikkelingen en toepassingen van het internet en de positieve nieuwe mogelijkheden die daardoor ontstaan.

Heel veel kennis is nu bijvoorbeeld beschikbaar via E-Learning voor mensen die voorheen geen enkele toegang hadden tot kennis en onderwijs. Ook medische zorg op afstand ontwikkelt zich snel. Dat zijn mooie ontwikkelingen waarvan er nog veel zullen volgen.

Sociaal betrokken & groen

Sociaal Ondernemen en zorg voor de aarde zijn belangrijke aspecten bij EigenWijsheid. Bij keuzes met betrekking tot apparatuur, energie, vervoer, voedsel en kantoorartikelen wordt hier rekening mee gehouden.

Om geïnspireerd te kunnen werken neemt EigenWijsheid bij grote voorkeur opdrachten aan van bedrijven en organisaties die een positieve bijdrage leveren aan een mooiere, schonere, socialere, veiligere, of gezondere wereld. En dan liefst met een ‘groen’ hart. Van coach, concertzaal, medische stichting tot sportvereniging of loopbaanadviseur.

Een deel van de werktijd wordt geschonken aan werk voor organisaties met een sociaal en/of groen doel.

Zijn de tarieven dan heel laag?

Hier moeten natuurlijk ook gewoon de rekeningen betaald worden. Supergoedkoop kan daarom niet. Het betekent wel dat de tarieven redelijk zijn en u niet betaalt voor onnodig dure kantoorruimte of dito vervoersmiddelen en onnodige spullen.

Vaste samenwerkingspartners

Bij de uitvoering van projecten of delen daarvan wordt geregeld samengewerkt met enkele vaste partners. Ieder met hun eigen expertise en samen een goed team.

EigenWijsheid.Nu

  • Kamer van Koophandel nr: 57567999
  • Bank: Triodos rekeningnummer NL35 TRIO 0784 8075 90

Ananse Ntontan = de naam van het symbool in het logo van EigenWijsheid 

 
 

Over EigenWijsheid

Het betekent ‘spinnenweb’ en is een Afrikaans symbool dat staat voor wijsheid, creativiteit en de complexiteit van het leven.